Fish bench for the Rotoiti bach

Fish bench 2


© paul houthuyzen 2012